Angličtina

Hlavný dôraz kladieme na výuku angličtiny. Deti sú prirodzenou formou vystavované angličtine počas celého dňa, za prítomnosti native speaker učiteľky počas celého dňa.

 

IMG_5781