Krúžky

Pre naše deti ponúkame na výber z popoludňajších krúžkov:

– Výtvarný krúžok
– Prírodovedecký krúžok
– Keramika

IMG_0505 IMG_0501 IMG_0502 IMG_0503 IMG_3680 IMG_1474 IMG_1649 IMG_2076 IMG_2286