O škôlke

V našej škôlke sa staráme (celodenne aj poldenne) o deti vo veku 3 – 6 rokov.  U nás im ponúkame plnohodnotný vzdelávací program zameraný  na ich všestranný rozvoj. Hlavný dôraz kladieme na výuku anglického jazyka – deti sú v kontakte s angličtinou počas celého dňa, v predškolskej triede ich má na starosti native speaker.

Deťom sa venujú kvalifikovaní pedagógovia, ktorí úzko spolupracujú s rodičmi.

Základom nášho edukačného programu je individuálny prístup ku každému dieťaťu vzhľadom na jeho vek a schopnosti.

Počas celého roka deti zapájame do športových aktivít, aby sme tak zdokonalili ich motorické schopnosti.